Dying Light: The Following поиск чертеже Венесекция

На ящиках, за столом Джасира