Аномалия Helix Темза №10

Аккуратно повисните на краю моста над Аномалией

Аккуратно повисните на краю моста над Аномалией