Аномалия Helix Саутуарк №6

Используя крюк, перелетите с крана на здание напротив

Используя крюк, перелетите с крана на здание напротив